01 Jan
01Jan

Yıllar önceydi. Haftanın birkaç günü sarı dolmuş ile şimdilerde adı “Atatürk Stadı” olarak değiştirilmesi planlanan “Şükrü Saracoğlu Stadı"nın önünden geçiyorum. Her geçtiğimde kale arkası tribünlerinin dış cephesinde asılı büyük bir pankart görüyorum. Pankartta şöyle yazıyor: “Ata'm izindeyiz çünkü biz de Fenerbahçeliyiz!” Fenerbahçelilerin Ata'ya saygı ve sevgisi her geçişimde beni de gururlandırıyor. Yalnız pankartta bir yazım yanlışı var ki içimi acıtıyor.

Uzun zamandır, Türkiye'de yapılan bütün ulusal ve meslekî sınavlarda TDK’nin yazım kılavuzunda belirlenen kurallar uygulanıyor. Sorularda Kurum’un kurallarına herhangi bir aykırılığa epeydir rastlanmıyor. Bu durum, Kurum tarafından yayımlanan kılavuzun ortak bir dil anlayışı ve uygulama alanı oluşturması açısından oldukça önemli. Fakat TDK’nin belirlediği ve şu an yürürlükte olan yazım ve noktalama kurallarında oldukça önemli eksiklerin olduğunu düşünüyorum.

ŞÖYLE Kİ

Türk Dil Kurumu Eski Başkanı Merhum Ömer Asım Aksoy başkanlığında hazırlanan, Kurum’un eski kılavuzlarından birinde kesme iminin kullanımları arasında şöyle bir kural vardı: “Ekinden ayrı gösterilmek istenen sözcük ya da harflerden sonra kullanılır.” Şu anki TDK kılavuzunda böyle bir kural yok.

Sözü edilen kural sayesinde bazı kullanımlarda anlam karışıklıklarının önüne geçmek mümkündü. Örneğin “Kanuni Dönemi’nde kadının toplumdaki yeri...” Bu cümlede “kadının” sözcüğünün kesme imine o kadar ihtiyacı var ki... Cümlede “kadı”dan mı söz ediliyor, “kadın”dan mı? Bunun netleştirilebilmesi için “kadı” ya da “kadın” sözcüğünden sonra bir kesme imine ihtiyaç yok mu? “Tava’nın rengi, onun elmas’ı, sorun’un çözümü, ne’den konuşalım?” Bu örnekleri çoğaltmak mümkün... Örneklerin tamamında anlam karışıklığını gidermek için kesme imine ihtiyaç var. Benzer bir durum “İz’indeyiz Ata’m!” kullanımı için de geçerli. Zira kesme imi olmadan kullanıldığında birilerinin “izinli”olduğu gibi bir anlam çıkmakta.

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.