Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu
Kuramsal

Kahraman ve Yazarın Yazı Macerası

Öncelikle bu kitabın salt “yazma” üzerine yazılmadığını söyleyelim. Campbell’ın kitabı da okudukça yeni bakışlar geliştirebileceğimiz, aynı zamanda da bilgi deryası olan bir eser.

Joseph Campbell, mitlerden bugüne, insan medeniyetindeki değişimlerin hem sosyolojik, hem kültürel hem de sanatsal anlamda değiştirdiği “kahraman” unsurunu felsefi, psikolojik ve daha önemlisi de psikanalitik olarak inceleyerek karşımıza birçok disiplinle kesişme kümesi olan bir genel kültür başyapıtı koyuyor.

Öte yandan senaryo yazarlığından romana, kahraman yaratmanın incelikleri üzerine düşünen, bunu yazılarına uygulamak isteyen yazar adaylarına da çarpıcı, heyecan verici bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Önceki başlıktaki Tobias’ın kitabı yazma konusunu kurgu ve çatışma çerçevesinde verirken Campbell’ın kitabı karakter ve kahramanın tarihsel değişimi üzerinden veriyor. Özellikle psikolojik ve psikanalitik atıflar, iyi bir eser ve güçlü kahramanlar yaratırken birkaç kat daha derinleşmek gerektiği gerçeğiyle okuru/yazar adayını baş başa bırakıyor.

Mitlerin ve masalların gizemini çözmek için başvurulacak ilk kitap.

 “Elinizdeki kitabın amacı, pek de karmaşık olmayan bir örnekler yığınını bir araya getirip kadim anlamın kendi kendini ortaya çıkarmasını sağlayarak dinsel ve mitolojik figürler altında çarpıtılmış bazı gerçekleri aydınlatmaktır. Eski öğretmenler ne dediklerini bilirlerdi. Hele onların simgesel dilini okumasını bir öğrendik mi, öğretilerinin anlaşılması için bir derlemecinin yeteneğinden fazlasına ihtiyacımız yoktur. Fakat ilk önce simgelerin dilbilgisini öğrenmeliyiz ve ben, bu esrara bir anahtar olarak psikanalizden daha iyi bir araç bilmiyorum.  

Psikanalizi konuya dair son söz olarak kabul etmesek bile, onun bir yaklaşım olarak iş görmesine izin verebiliriz. Buradan hareketle atılacak ikinci adım, dünyanın dört bir yanından bir dizi mitle halk hikâyesini bir araya getirmek ve simgelerin kendi adına konuşmalarına izin vermek olacaktır. Benzerlikler hemen gün yüzüne çıkacaktır; üstelik bunlar insanın gezegendeki binlerce yıllık ikameti boyunca yaşayageldiği temel gerçeklerin geniş ve şaşırtıcı biçimde değişmeyen bir ifadesini ortaya çıkaracaktır.”

–Joseph Campbell