Beklenmeyen Hikayeler: İlk Pandemi Romanları Geldi, Ancak Onlara Hazır Mıyız?/Lara Feigel

27 Kasım 2021-The Guardian 

Çeviri: https://chat.openai.com (Gözden geçirilerek)

Ali Smith, Sally Rooney, Roddy Doyle… İlk Covid-19 kitaplarından ne öğrenebiliriz?

İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında, yazarlar kendilerine şunu sordular: Eşi benzeri görülmemiş zamanları hakkında yazıp yazmamalı mıydı, yoksa daha faydalı bir şeyler mi yapmalıydı - itfaiye servisine katılmak, hava saldırısı gözcüsü olmak gibi. Sahte savaş, belirsizliği ve dehşetiyle, üzerine yazılması zor bir konuydu, ancak Blitz yeni deneyimleri ve kaydedilmesi veya yaratıcı bir şekilde dönüştürülmesi gereken yeni bir dil getirdi. Elizabeth Bowen, halüsinasyon ile belgesel arasında bir yerde bulunan kısa hikâyeler yazmaya başladı ve bunları "tuttuğum tek günlüğüm" olarak tanımladı. Tüy boa takan hayaletlerle dolu penceresiz evlerde geçen bu hikayeler, akşamları "kurumuş, tazelenmiş ve biraz enkaz kokan" bir atmosferde gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz Mart ayında kapanma uygulandığında, bazı yazarlar hizmetlerini teslimat şoförü olarak sunmayı veya Covid test merkezlerinde gönüllü olarak çalışmayı teklif etti. Diğerleri önceden var olan projelerine ilerlemeye çalıştılar, yeni dünyanın hızla şekillenmeye başladığı karşısında boşlukta kaldılar. Ancak son 18 ay boyunca yazılan hiçbir şey, dinginlik ve korkunun sert karışımı olan Covid'den tamamen bağımsız olamaz. Ve şimdi, bu sorunla yüzleşen yazarların yaptığı işleri görüyoruz. Pandemi hala gelişmekteyken onun hakkında okumak istiyor muyuz? Çağdaş olayların içinde sıkışıp uzun vadeli görüşü kaybetme riskiyle karşı karşıya mıyız?

Önce Ali Smith'in "Summer"ı geldi, mevcut olayları içermek üzere özel olarak hızla üretilen bir dörtlemenin final bölümü. Smith, pandemiye gerçek zamanlı yanıt veriyordu, bu nedenle romanı, en yaratıcı ve entelektüel olarak güçlü yazarlarımızdan biri üzerindeki etkisini ölçme fırsatı sunuyor.
Smith'in bakış açısına göre, pandemi yalnızca neredeyse şaşırtıcı derecede karmaşık anlatılarına karakteristik olan parçalanmayı artırıyor. "Summer"da, Einstein'ın spekülasyonları, İkinci Dünya Savaşı sırasında Man Adası'nda "düşman yabancıların" hapsedilmesi hakkındaki bölümlerle bir araya geliyor ve günlük yaşamdan tanıdık pandemi düşünceleri de bulunuyor. Göçmen tutuklular toplu halde hapishanede ölmemeleri için serbest bırakıldıklarında, Smith yeni bir tür dünya için bir fırsat olup olmayacağını soruyor. Yaşlı Iris, medyanın savaşla yapılan karşılaştırmaların uygun olmadığını çünkü "pandeminin duvarları, sınırları ve pasaportları doğanın bildiği gibi anlamsız hale getirdiğini" düşünüyor.

Smith, pandeminin başlangıcını daha geniş endişelere katmış; bu sonbahar, Covid-19'a tamamen yanıt olarak yazılan ilk dalga kitapların yayınlanmasını görmekteyiz. Sarah Hall'un ilk bahar kapanmasının ilk gününde başladığı "Burntcoat", bir salgın harap etmiş dünyada korkutucu yeni yakınlık biçimleriyle yüzleşen iki âşığın hikayesini anlatıyor. Sarah Moss'un kış kapanmasının umutsuzluğu içinde yazdığı "The Fell", tecritten çıldırmış bir kadını öne çıkarıyor. Ve "Life Without Children", Roddy Doyle'un bir Dublin kapanmasından diğerine yazdığı hikayelerin bir koleksiyonu, dünyamızın yeni yönlerini ve dil özelliklerini merakla keşfediyor (Dublin'deki mağazalarda insanlar "bir buçuk sosyal mesafe boyutunda kontrplak istiyor" şeklinde talepte bulunuyorlar).


Kapanma korkusu, suç yazarları için de zengin bir alan haline gelmiştir. Yoğun psikolojik gerilim romanlarının deneyimli bir yazarı olarak, Catherine Ryan Howard, suçun gizlilik, korku ve şüphenin zaten yaygın olduğu durumlarda geliştiğini biliyordu. "56 Gün" adlı romanı, kilitlenmenin baskısı altında bir araya gelen iki âşığın hikayesiyle başlar ve mükemmel cinayetin tam olarak kilitlenmeye izin verdiği şey olup olmadığını sorgular. Graham Greene'ın savaş zamanı romanı "Korku Bakanlığı"nda bir karakter, bu kadar çok ölüm arasında tek bir cinayetin neden önemli olduğunu sorar
Bir cinayet komplosu, genel gereksinimlerle sürüklenen gibi görünebilir, ancak Ryan Howard'ın kitabı bireysel ölümün ve kırılganlığın yaşamımızdaki yerine odaklanır.Smith'in karakteri Iris'in gözlemlerine göre, son iki yılda sıkça savaş zamanı benzetmeleri yapıldı. Birçok kişi için Covid, tuhaf bir yeni blitz ruhu getirdi. Hastanelerde, felaketin savaş zamanı atmosferine benzer bir şey yaşandı, ancak birçoğumuz için kilitlenme bir bekleyiş dönemiydi. Yazarlar için zorluk, insanların evde kalmasıyla ilgili bir hikaye oluşturmaktı. Ödül ise, bu dönemin keşiflerle dolu bir zaman dilimi olduğuydu. Bowen, savaş zamanı hikayelerinin ruh halini "açık seçik anormallik" olarak nitelendirdi. Birbirimize yeni bir keskinlikle açığa çıktığımızı, "sersemlik ve bedenden kopma" haliyle daha belirgin hale geldiğimizi düşündü.


Mart ayında "kapanma" başladığında, bazı yazarlar hizmetlerini teslimat şoförleri olarak sunup Covid test merkezlerinde gönüllü oldular. Diğerleri önceden başladıkları projeleri ilerletmeye çalıştılar, yeni dünyanın gözlerinin önünde hızla oluşmasını görmezden gelmeye çalıştılar. Ancak son 18 ay boyunca yazılan hiçbir şey, dengeyi koruma ve korkunun keskin karışımı olan Covid'den tamamen bağımsız olamaz. Şimdi, Covid ile yüzleşen yazarların eserlerini görüyoruz ve sorular ortaya çıkıyor. Hala gelişmekte olan pandemi hakkında okumak istiyor muyuz? Çağdaş konulara çok fazla kapılıp uzun vadeli görüşü kaybetme riski var mı?

Smith, pandemiye gerçek zamanlı bir yanıt veriyordu, bu nedenle romanı, en yaratıcı ve zekice yazarlarımızdan birinin üzerindeki etkisini ölçme fırsatı sunuyor.Smith'in vizyonunda pandemi, neredeyse alarm verici derecede çok sayıda olan anlatılarını artırıyor. Yaz, Einstein'ın spekülasyonlarını, İkinci Dünya Savaşı sırasında Isle of Man adasında "düşman yabancılar"ın hapsedilmesine dair bölümlerle ve günlük yaşamdan tanıdık pandemi düşünceleriyle bir araya getiriyor. Gözaltındaki göçmenler topluca hapishanede ölmemeleri için serbest bırakılırken, Smith yeni bir dünya fırsatı olup olmayacağını sorar. Yaşlı Iris, medya tarafından yapılan savaş karşılaştırmalarının uygunsuz olduğunu, çünkü "pandeminin duvarları, sınırları ve pasaportları doğa gibi anlamsız hale getirdiğini" söyler.

Smith, pandeminin başlangıcını daha geniş endişelere katmıştır; bu sonbaharda, tamamen Covid-19'e yanıt olarak yazılmış ilk dalgası kitapların yayınlanması bekleniyor. Sarah Hall'un ilk bahar kilitlenmesinin ilk gününde başladığı Burntcoat, veba yıkımına uğramış bir dünyada yeni ve korkutucu aşk biçimleriyle yüzleşen iki sevgili hakkındadır. Sarah Moss'un The Fell adlı eseri, kış kapanmasının umutsuzluğu sırasında yazılmış ve kendini izole eden bir kadını deliye döndüren bir hikayeye sahiptir. Ve Life Without Children, Roddy Doyle'un bir Dublin kilitlenmesinden diğerine yazdığı hikayelerden oluşan bir koleksiyondur; yeni dünyamızın ve dil özelliklerinin merakla keşfedildiği bir kitap (Dublin'deki dükkanlarda insanlar "yarım sosyal mesafe" lik levhadan istiyorlar).

Kapanmanın korkusu, suç yazarları için zengin bir alan haline geldi. Zaten yoğun psikolojik gerilimlerin yazarı olan Catherine Ryan Howard, suçun, gizlilik, korku ve şüphenin zaten yaygın olduğu durumlarda geliştiğini biliyordu. 56 Days adlı romanı, kilitlenmenin baskısı altında bir araya gelen iki sevgilinin birlikte taşınmaya başladığı bir durumla başlar ve kilitlenmenin mükemmel cinayete tam olarak izin verip vermeyeceğini sorar. Graham Greene'in savaş romanı Ministry of Fear'de, karakterlerden biri neden çok sayıda ölümün olduğu bir ortamda herhangi bir cinayetin öneminin olup olmadığını sorar. Bir cinayet komplosu, genel gereksinimler tarafından yönlendirilmiş gibi görünebilir, ancak Ryan Howard'ın kitabı bireysel ölümün ve kırılganlığın yerine odaklanır.Smith'in karakteri Iris'in gözlemlerine göre, son iki yıl boyunca sık sık savaş karşılaştırmaları yapıldı.

Birçok kişi için Covid tuhaf bir yeni blitz ruhu getirdi. Hastanelerde, felaketin savaş zamanı atmosferi gibi bir şey vardı, ancak çoğumuz için kilitlenme bir bekleme dönemiydi. Yazarlar için zorluk, insanların evde kalması hakkında anlatı oluşturmak. Ödül ise, bu dönemin keşiflerle dolu bir zaman olduğu. Bowen, savaş dönemi hikayelerinin ruh halini "berrak anormallik" olarak tanımladı. Birbirimize yeni bir keskinlikle ortaya çıktığımızı düşündü, "sersemlemiş ve vücudu dışarı çıkmıştı".