Beklenmedik Hikayeler: İngiltere'de Kısa Hikayedeki Şaşırtıcı Patlama (Tales of the unexpected: the surprise boom in UK short stories)/Myranda BYRANT

 30 Ocak 2022 The Guardian

Çeviren: chat.openai.com (Gözden geçirilerek)

Beklenmeyen kimi gelişmeler  İngiltere'de kısa hikayelerin popülaritesinde beklenmedik bir artışa sağladı. Birçok kişi, Deborah Yewande Bankole gibi, kapanma döneminde daha fazla zamanları olduğunu fark etti ve kısa hikaye yazmayı denemeye karar verdiler. Bu beklenmedik ilgi patlaması, edebi sahada çeşitli gelişmelere yol açtı.


  •      Artan Başvurular ve İlgi: Edebiyat dergileri ve yayınları, başvurularda ve aboneliklerde ciddi bir artış olduğunu bildirdi. Örneğin, Dublin merkezli edebiyat dergisi The Stinging Fly, son iki üç yılda başvurularda %100 artış gördü. Abonelikler de kitapçıların kapalı olmasından kaynaklanan zorluklara rağmen pandemi sırasında %50 arttı.
  •      Yeni Bağımsız Yayınevi: Kısa hikayelere tamamen adanmış yeni bir bağımsız yayınevi olan Scratch Books, mart ayında piyasaya sürülecek. Bu İngiltere'de türünün ilk örneği olarak kaydediliyor. Kurucusu Tom Conaghan, bugünkü parçalanmış ve belirsiz zamanların, karmaşıklıkları yansıtmak için kısa hikayenin mükemmel bir zemin oluşturduğuna inanıyor.
  •      Yükselen Yazarlar: Yeni bir kısa hikaye yazarları kuşağı ortaya çıkıyor ve Alice Munro ve Flannery O'Connor gibi ünlü yazarlarla kıyaslanıyor. Irenosen Okojie, Ben Pester, Wendy Erskine ve Nicholas Royle gibi yazarlar, bu gruptaki ana isimler olarak anılıyor.
  •      Formu Demokratikleştirmek: Kısa hikayeleri daha erişilebilir hale getirmek için çaba harcanıyor. Tom Conaghan, Scratch Books aracılığıyla kısa hikayeleri romanlar kadar yaygın hale getirmeyi amaçlıyor, hatta belki süpermarketlerde bulunabilir hale getirebilir.
  •      Kısa Hikayelere Destek: İngiltere'de geçmişte kısa hikaye yayınlayan birçok dergi ve gazete vardı, ancak bu sahne zaman içinde azalmıştır. Bununla birlikte, bağımsız yayıncılar ve Sunday Times kısa hikaye ödülü gibi çeşitli edebiyat ödülleri, kısa hikaye türünü desteklemekte önemli bir rol oynamıştır.
  •      Algının Değişmesi: Kısa hikayelerin azalan dikkat süreleri tarafından beslendiği algısı sorgulanıyor. Nicholas Royle gibi savunucular, iyi bir kısa hikaye yazmak ve okumak için konsantrasyon gerektiğini vurguluyor ve bu sürecin yazar ile okur arasında samimi bir bağ oluşturduğunu belirtiyor.
  •      Artan Baskı Satışları: Kitap endüstrisinin bazı segmentlerinin aksine, İngiltere'de kısa hikaye baskı satışları pandemi sırasında istikrarlı bir şekilde devam etti. Bu, dijital okuma platformlarındaki artışa rağmen, kısa hikayelerin tüketimi için baskı ortamının hala tercih edilen bir ortam olduğunu gösteriyor.
  •      Çevrimiçi Dergiler ve Erişilebilirlik: Dergiler gibi çevrimiçi platformlar, yazarların eserlerini yayımlamaları ve tanınmaları için hayati bir rol oynamıştır. Bu platformlar aynı zamanda yazarlara ilgiyi değerlendirmeleri ve bir takipçi kitlesi kazanmaları için bir platform sunmaktadır: "Hatta henüz tamamlanmamış bir eser olsa bile."
  • Ufukların Genişlemesi: Yayınevleri, otobiyografik kurgu ve deneme koleksiyonları gibi yeni formatlar ve türlerin ticari olarak uygulanabilir olduğunu giderek daha fazla görüyor. Bu perspektif değişikliği, kısa hikayelerin geleceği için olumlu bir işaret olarak görülüyor.

Sonuç olarak, pandemi sırasında İngiltere'de yaşanan beklenmeyen kısa hikaye patlaması, edebi dünyada çeşitli olumlu değişikliklere ve gelişmelere yol açtı. Artan başvurulardan bağımsız yayınevlerine, algı değişikliklerinden genişletilmiş erişilebilirliğe kadar, kısa hikaye türü, edebi sahneyi şekillendiren bir yeniden doğuş deneyimi yaşıyor.